امروز ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
با سلاح آتشین “قلم” مصاف تهدید ها میرویم…

با سلاح آتشین “قلم” مصاف تهدید ها میرویم…

      با سلاح آتشین "قلم" مصاف تهدید ها میرویم...     از حق گفتن و بر آن اصرار ورزیدن،گفتنی...

نقد منصفانه توام جزء جدایی ناپذیر رسانه ها می باشد

نقد منصفانه توام جزء جدایی ناپذیر رسانه ها می باشد

  امام جمعه سلماس:نقد منصفانه توام جزء جدایی ناپذیر رسانه ها می باشد   خبرنگاران نشریه "ارویل" به...

روشن ساختن افکار عمومی رسالت مطبوعات است

روشن ساختن افکار عمومی رسالت مطبوعات است

  دادستان شهرستان سلماس:روشن ساختن افکار عمومی رسالت مطبوعات است     بسمه تعالی انتشار اولین...

جای خالی رسانه مکتوب در شهرستان سلماس احساس میشد

جای خالی رسانه مکتوب در شهرستان سلماس احساس میشد

جای خالی رسانه مکتوب در شهرستان سلماس احساس میشد     به بهانه انتشار اولین شماره دوهفته نامه...

تیــتر 2rss