امروز ۱۳۹۷/۰۸/۱

هیئت نظارت برمطبوعات مجوز فعالیت چیچست خبررا بانام صبح چیچست صادرکرد.

 

 

 

سرویس فرهنگ وجامعه چیچست خبر:هیئت نظارت برمطبوعات ، امروز دوشنبه ۱۸ مرداد مصادف با ۸ اگوست ۲۰۱۶  میلادی (۴ ذی القعده  )قمری  ۱۴۳۷  پروانه فعالیت چیچست خبررابا نام  صبح چیچست  صادر کرد.

 

 

به گزارش چیچست خبر: سیاوش سلیمانی مدیرمسئول وصاحب امتیاز سایت خبری وتحلیلی صبح چیچست دراینباره گفت: ما فعالیتمان را از خرداد ۱۳۹۲ با نام چیچست نیوز آغازکرده بودیم وازآنجا که متقاضیان هنگام ثبت نام می بایست سه نام با سه اکانت آدرس اینترنتی پیشنهاددهندما نیز چیچست خبررا بعنوان اولین گزینه،صبح چیچست وعصرچیچست وچیچست آذررا بعنوان گزینه های بعدی پیشنهادداده بودیم که  هیئت نظار درسال قبل تقاضایمان را رد نموده بود وبا ثبت نام مجدد درسال ۹۴  ،امروز صبح پیام صدورمجوز رسمی را دریافت نمودیم.

 

سیاوش سلیمانی

سیاوش سلیمانی-سابقه مطبوعاتی ۱۹ سال

 

گفتنی است ، سایت خبری صبح چیچست قبلا با نامهای چیچست نیوز،چیچست خبر وچیچست آذر درعرصه خبررسانی فعالیت داشت ،این سایت خبری ،تحلیلی به زبانهای تُرکی، فارسی ،انگلیسی درفضای مجازی فعالیت خواهدداشت درحال حاضر ستون تورکجه دراین سایت دایرمیباشد.

 

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید

کد امنیتی *