امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

سوت رفتن ريل باس نتوانست توجه مسئولين سلماس را به خود جلب كند…

سوت رفتن قطار ريل باس سلماس/تبريز نتوانست توجه مسئولين را به خود جلب كند…


ريل باس سلماس تبريز كه اوايل تابستان امسال مجددا فعاليت خود را در اين مسير شروع كرد با اتمام تابستان فعاليت اش در مسير متوقف شد!!

در حالي كه مسئولين راه آهن آذربايجان و رسانه سلماس نيوز از روزهاي قبل خبر از توقف قريب الوقوع فعاليت ريل باس سلماس/تبريز مي دادند مسئولين سلماس دست روي دست گذاشتند تا ريل باس برود و يكي ديگر از داشته هايمان به وادي فراموشي رهسپار شود!

آيا آمدن ريل باس در اوايل تابستان و رفتن آن در اواخر فصل نشانگر اين موضوع نيست كه ريل باس فقط در ايامي از سال كه دانشگاه ها تعطيل مي باشند و مسافر چنداني بين دو شهر تردد نمي كند به سلماس مي آيد و زماني كه دانشگاه ها بازشد در مسير ديگري به فعاليت مي پردازد؟!

مسئولان محترم بخصوص مسئول محترمي كه مكرراً با وعده هاي متفاوت مردم را دلخوش ميكني در اين خصوص چه توجيحي داريد كه بجاي افزودن بر داشته ها از داشته هايمان كاسته مي شود و اين نشانه ناكارامدي شما نيست؟!

جناب مسئول براي مردم نمايان شد كه براي انحراف اذهان مردم از مطالبات و پيگيري وعده هايتان به هركاري دست مي زنيد اما جناب مسئول قطعه شعري در خطاب شما مي نگاريم و اميدواريم موجبات تكدر حضرتعالي را فراهم نياورد:

از طلا گشتن پشيمان گشته ايم
مرحمت فرما و ما را مس بكن

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید

کد امنیتی *